Resort Nhà Mát Bạc Liêu

Tiện ích khách sạn

Thông tin khách sạn

Bảng giá khách sạn

Loại phòng

Giữ phòng

Phòng 1

0.000.000 VND

Kích thước phòng

Trong phòng tắm riêng của bạn:

Tiện nghi phòng:

Phòng 2

0.000.000 VND

Kích thước phòng

Trong phòng tắm riêng của bạn:

Tiện nghi phòng:

Phòng 3

0.000.000 VND

Kích thước phòng

Trong phòng tắm riêng của bạn:

Tiện nghi phòng:

Phòng 4

0.000.000 VND

Kích thước phòng

Trong phòng tắm riêng của bạn:

Tiện nghi phòng:

Phòng 5

0.000.000 VND

Kích thước phòng

Trong phòng tắm riêng của bạn:

Tiện nghi phòng:

Chính sách khách sạn

    BOOKING KHÁCH SẠN